Semester Genap 2019-2020


Aljabar Linier

Ujian


Matematika Optimisasi

Ujian

Solusi Ujian


Penyelidikan Operasional I

Ujian

Solusi Ujian


Penyelidikan Operasional II

Ujian

Solusi Ujian


Pemodelan Sistem

Ujian

Solusi Ujian


System Modeling and Simulation

Ujian

Solusi Ujian