Semester Gasal 2019-2020


Kalkulus

Ujian


Matematika Optimisasi

Ujian

Solusi Ujian


Penyelidikan Operasional I

Ujian

Solusi Ujian


Penyelidikan Operasional II

Materi

Ujian

Solusi Ujian


Operational Research

Materi

Ujian

Solusi Ujian


Kewirausahaan dan Inovasi

Materi

Ujian

Solusi Ujian